Čištění fotovoltaických panelů

Čištění fotovoltaických panelů

Naše Společnost se taktéž  zabývá  profesionálním čištěním fotovoltaických panelů(solárních panelů) a údržbou fotovoltaických elektráren. Čištění fotovoltaických panelů provádíme celoročně jak pro domácnosti (rodinné a panelové domy) tak i pro fotovoltaické elektrárny.
Zajistíme hloubkové vyčistění panelů, ochranu panelů před dalším znečištěním, díky které mu se opětovně zvýší výkon panelů.
Nestačí, že panely jsou nakloněny a omývá je déšť. Ve městech za znečištění panelů může všudypřítomný prach a kyselé deště, na pláních pak se spojuje jak prach, tak pyl rostlin a výkaly ptactva. A navíc například solární panely osazené v hliníkovém rámu se po určité době začnou zanášet samotnými chemikáliemi, které unikají z rámu panelů.
Frekvence mytí panelů se odvíjí od sklonu instalace a typu panelů. Frekvence čištění také velmi závisí na umístění zařízení a klimatických podmínkách v regionu.
V městských oblastech by úklid dvakrát do roka měl být dostačující. V zemědělských oblastech kvůli spadu pylu z rostlin je potřeba čistit solární panely alespoň 2x ročně. Fotovoltaické panely, které jsou umístěné v oblastech s velkým výskytem ptactva nebo u dopravních zařízení, je nezbytně nutno čistit častěji.
“Zkuste po skle kolektorů či fotovoltaických panelů přejet prstem nebo vatou.”
„O potřebě čištění není sporu. Nečistoty snižují výkonnost fotovoltaických systémů. Podle studie  Univerzity aplikovaných věd v např. v Bernu se při zanedbání údržby již po dvou letech energetická účinnost fotovoltaické elektrárny snižuje zhruba o 14,8 %, v některých případech ještě mnohem více. to platí i pro solární termické systémy a kolektory na ohřev vody.
Cena bude vždy řešena individuálně podle velikosti zakázky, míry zašpinění fotovoltaických panelů, možností přístupu na FVE a dalších kritérií.
Hodinová sazba od 200kč/hod.
  Cenová relace mytí fotovoltaických panelů – solární panely je v rozmezí 8,- až 45,-Kč/m2  (jedná se o orientační ceny, konečná cena je stanovena až po prohlídce v konečné nabídce pro klienta).
  Sekání travnatých ploch v areálech fotovoltaických parků. (provádí se s ohledem na solární panely, jejich přítomnost a stav travnatých ploch. Cenová relace 2.30 – 35 Kč/m2 (jedná se o orientační ceny).
  Zimní údržba FV parků, čištění fotovoltaických panelů od sněhu (provádí se dle spadu sněhu a požadavků klienta). Solární panely:od 10 – 50kč/m2 nebo sazba 450.00Kč/hod.(orientační ceny).

Předkládáme vám orientační cenové kalkulace na správu údržbu solární elektrárny, celého FVE fotovoltaického parku, poslední sloupec představuje částky mínusove při vynechání nabízené údržby a správy solární elektrárny:
MWH      Počet FV panelů na 1m2     Rozloha FV parku m2     Mytí FV panelů 1x ročně 8,-Kč/m2    Sekání trávy 2x ročně á 2,30 Kč/m2     roční údržba součet     tržba výkonu FVE cca v Kč     9% z tržby v Kč
0,5     5.500     22.000     44.000,-Kč     101.200,-Kč    145.200,-    6 mil.    540.000,-
2,0     22.000     80.000     176.000,-Kč     368.000,-Kč    544.000,-    24 mil.     2.160.000,-
4,0     44.000     160.000     352.000,-Kč     736.000,-Kč    1088.000,-     48 mil.     4.320.000,-

Poslední sloupec tabulky ukazuje procenta ztráty z tržby při nemytí, neúdržbě solárních panelů a celého fotovoltaického parku. Zahraniční zdroje uvádějí až 14.8% po 2 letech a v některých případech ještě mnohem více. tabulka obsahuje ponížení ztráty pouze o 9% a přesto je minusová částka velice vysoká.